• ลูกค้าจะต้องโชว์บัตรประชาชน เพื่อยืนยันสิทธิ์ และจะต้องมาภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
  • ข้อมูลในระบบ และ บัตรประชาชนจะต้องตรงกัน
  • จำกัดสิทธิ์ในการรับ 1 คน / สิทธิ์ ทั้งแคมเปญ และ ไม่สามารถรับแทนกันได้ การลงทะเบียนถือเป็นการแสดง เจตจำนงในการให้ความสนใจการรับสินค้า แต่ไม่ได้ถือเป็น การจองสินค้าใดๆ
  • บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการ SKIN DAYS โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*กรณีข้อความหมดอายุ กดลิงค์เข้าไปไม่สามารถกดรับสิทธิ์ได้ ระบบจะแจ้งข้อความให้ลงทะเบียนใหม่